Sedan den stora jordbävningen i Marocko tänker jag en hel del på människor som jag mött där. Förra hösten vandrade jag där i Atlasbergen och det är fantastiska berg, människor och växter/djur som lever där. Nu hoppas jag att de inte drabbats så hårt. Epicentrum var ju närmre Agadir och havet.

Jag har fått veta att de team/guider som varit med när jag var där har klarat sig med livet i behåll men någon hade förlorat sitt hem.

Får ni möjligheten att besöka och framför allt vandra i dessa trakter – gör det!

www.pathfinder.se